Cua Cà mau

Từ 550,000 /kg
Từ 350,000 /kg
Từ 600,000 /kg
Từ 650,000 /kg
Từ 450,000 /kg

Ngao – Sò – ốc

Từ 55,000 /kg
Từ 680,000 /kg
Từ 350,000 /kg
Từ 220,000 /kg
Từ 280,000 /kg
Hết hàng
Từ 750,000 /kg
Từ 220,000 /kg
Từ 400,000 /kg
Từ 300,000 /kg
Từ 220,000 /kg
Từ 550,000 /kg
Từ 500,000 /kg
Từ 430,000 /kg
Hết hàng
Từ 250,000 /kg

DAnh mục tôm

Từ 350,000 /kg
Hết hàng
Từ 900,000 /kg
Từ 1,200,000 /kg

Danh mục Cá

Từ 180,000 /kg
Từ 300,000 /kg
Từ 400,000 /kg
Từ 120,000 /kg
Từ 250,000 /kg
Từ 280,000 /kg
Hết hàng
Từ 280,000 /kg

CÙNG THAM QUAN
KHÔNG GIAN NHÀ HÀNG ÚT CÀ MAU

Chi nhánh Út Cà Mau Điện Biên Phủ
Số 215 Điên Biên Phủ , P6, Q3, TP.HCM

📌 Xem bản đồ

Chi nhánh Út Cà Mau Nguyễn Thị Minh Khai
Số 512 Nguyễn T.M.Khai, P2, Q3, TP.HCM

📌 Xem bản đồ