Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Ngao - Sò - Ốc

Ngao 2 cồi loại 1

Từ 220,000 /kg

Ngao - Sò - Ốc

Ngao 2 cồi loại 2

Từ 300,000 /kg

Ngao - Sò - Ốc

Ngao 2 cồi loại 3

Từ 220,000 /kg
Hết hàng

Ngao - Sò - Ốc

Ốc gai

Từ 250,000 /kg

Ngao - Sò - Ốc

Ốc giác vàng

Từ 280,000 /kg

Ngao - Sò - Ốc

Ốc hương cồ

Từ 680,000 /kg

Ngao - Sò - Ốc

Ốc hương loại 1

Từ 550,000 /kg

Ngao - Sò - Ốc

Ốc hương loại 2

Từ 500,000 /kg

Ngao - Sò - Ốc

Ốc hương loại 3

Từ 430,000 /kg

Ngao - Sò - Ốc

Ốc hương loại 4

Từ 350,000 /kg
Hết hàng

Ngao - Sò - Ốc

Ốc vòi voi

Từ 750,000 /kg

Ngao - Sò - Ốc

Sò dương

Từ 400,000 /kg